#61 2013-03-28 15:38:56

Feliks Gorewicz

Zmarły

Skąd: Worchock
Zarejestrowany: 2012-09-18
Posty: 1257

Re: Herby Polskie z Nobilitacji

Nonnart

W polu czerwonym kotwica srebrna między dwiema takimiż gwiazdami. Klejnot – godło między dwoma skrzydłami orlimi – z prawej srebrnym, z lewej czerwonym. Labry czerwone, podbite srebrem.

Nobilitacja Piotra i Stanisława Nonnartów, mieszczan krakowskich 16 kwietnia 1590.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/POL_COA_Nonnart.svg/200px-POL_COA_Nonnart.svg.png

Offline

 

#62 2013-03-28 15:41:37

Feliks Gorewicz

Zmarły

Skąd: Worchock
Zarejestrowany: 2012-09-18
Posty: 1257

Re: Herby Polskie z Nobilitacji

Odrowąs

Na tarczy dzielonej w słup, w polu prawym, błękitnym, trzy lilie złote (2 nad 1); W polu lewym, czerwonym, trzy trąby myśliwskie, czarne w słup. Klejnot – między dwiema parami piór strusich – z prawej złotych, z lewej błękitnych, strzała przeszywająca usta człowieka, barwy nieznanej. Labry z prawej błękitne, podbite złotem, z lewej czerwone, podbite złotem.

Nobilitacja Jerzego Rotermunda z 12 stycznia 1591.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/POL_COA_Odrow%C4%85s.svg/200px-POL_COA_Odrow%C4%85s.svg.png

Offline

 

#63 2013-03-28 15:44:53

Feliks Gorewicz

Zmarły

Skąd: Worchock
Zarejestrowany: 2012-09-18
Posty: 1257

Re: Herby Polskie z Nobilitacji

Orla II

W polu srebrnym orzeł czarny bez głowy. Klejnot – trzy pióra strusie.

Nobilitacja Kaspra Suskiego Castiglione z 21 lutego 1564 i Jana Czarnockiego z 4 lipca 1569.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/POL_COA_Orla_II.svg/200px-POL_COA_Orla_II.svg.png

Offline

 

#64 2013-03-28 15:53:01

Feliks Gorewicz

Zmarły

Skąd: Worchock
Zarejestrowany: 2012-09-18
Posty: 1257

Re: Herby Polskie z Nobilitacji

Pierścień (Ryx)

W polu błękitnym - pod półksiężycem złotym z ośmiopromienną gwiazdą srebrną między rogami - dwa skrzydła orle srebrne, pod którymi lilia złota. Nad hełmem w koronie ręka zbrojna ze złotym pierścieniem o trzech drogich kamieniach. Labry błękitne podbite czerwono.
Najwcześniejsze wzmianki

Herb nadany został 13 maja 1768 roku w Warszawie Franciszkowi Ryxowi - kamerdynerowi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/POL_COA_Pier%C5%9Bcie%C5%84.svg/200px-POL_COA_Pier%C5%9Bcie%C5%84.svg.png

Offline

 

#65 2013-03-29 13:31:22

Feliks Gorewicz

Zmarły

Skąd: Worchock
Zarejestrowany: 2012-09-18
Posty: 1257

Re: Herby Polskie z Nobilitacji

Pleszkowski

W polu czerwonym, ramię zbrojne srebrne z szablą o takimż ostrzu i rękojeści złotej. Klejnot - pół męża zbrojnego, z szablą w prawicy. Labry czerwone, podbite srebrem.

Herb nadany z nobilitacją Krzysztofowi Stefanowiczowi 21 listopada 1581. Nobilitowany, pisarz skarbu królewskiego pochodzenia ormiańskiego, miał otrzymać przydomek Pleszkowski.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/POL_COA_Stefanowicz.svg/200px-POL_COA_Stefanowicz.svg.png

Offline

 

#66 2013-03-29 13:35:07

Feliks Gorewicz

Zmarły

Skąd: Worchock
Zarejestrowany: 2012-09-18
Posty: 1257

Re: Herby Polskie z Nobilitacji

Podgórski

W polu czerwonym podkowa złota, przeszyta strzałą srebrną. Klejnot - wieża uszkodzona, czerwona, na której dwie płonące pochodnie. Labry czerwone, podbite złotem.

Nobilitacja Sebastiana Podgórskiego z 5 listopada 1581.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/POL_COA_Podg%C3%B3rski.svg/200px-POL_COA_Podg%C3%B3rski.svg.png

Offline

 

#67 2013-03-29 13:39:34

Feliks Gorewicz

Zmarły

Skąd: Worchock
Zarejestrowany: 2012-09-18
Posty: 1257

Re: Herby Polskie z Nobilitacji

Podkowa II

W polu czerwonym podkowa barkiem do góry srebrna; nad nią gwiazda ośmiopromienna, złota; między ocelami miecz srebrny z rękojeścią złotą. Klejnot: nad hełmem, w koronie pięć piór strusich, przeszytych mieczem, ostrzem w lewo. Labry błękitne, podbite srebrem.

Nadany w 1790 Marcinowi Prandtke, kapitanowi w I regimencie wojska koronnego, potwierdzony 14 lutego 1792, według Chrząńskiego nadany także w 1790 Wojciechowi Greffenowi.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/POL_COA_Podkowa_II.svg/200px-POL_COA_Podkowa_II.svg.png

Offline

 

#68 2013-03-29 13:43:58

Feliks Gorewicz

Zmarły

Skąd: Worchock
Zarejestrowany: 2012-09-18
Posty: 1257

Re: Herby Polskie z Nobilitacji

Połota

W polu czerwonym, ramię srebrne, przeszyte takąż strzałą, trzymające płonącą pochodnię. Klejnot - dwie wieże srebrne z daszkami czerwonymi, płonące. Labry czerwone, podbite srebrem.

Nobilitacja Walentego Wąsowicza z 1 stycznia 1580.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/POL_COA_Po%C5%82ota.svg/200px-POL_COA_Po%C5%82ota.svg.pngHerbowni
Palej, Połotyński, Pomarzański, Pomaski, Pototyński, Szuma, Wąs, Wąsowicz.

Offline

 

#69 2013-03-29 13:48:17

Feliks Gorewicz

Zmarły

Skąd: Worchock
Zarejestrowany: 2012-09-18
Posty: 1257

Re: Herby Polskie z Nobilitacji

Preiss

W polu błękitnym trzy wzgórza zielone, zza których wyskakuje lew złoty, z szyją przeszytą strzałą srebrną. Klejnot lew ze strzałą jak w godle. Labry błękitne, podbite złotem.

Nadany 18 lutego 1578 Krzysztofowi Pannoniuszowi Preissowi a Springenburg.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/POL_COA_Preiss.svg/200px-POL_COA_Preiss.svg.png

Offline

 

#70 2013-03-29 13:57:25

Feliks Gorewicz

Zmarły

Skąd: Worchock
Zarejestrowany: 2012-09-18
Posty: 1257

Re: Herby Polskie z Nobilitacji

Radzic

W polu czerwonym kotwica srebrna między dwiema takimiż gwiazdami. Klejnot dwa skrzydła orle: srebrne z gwiazdą czerwoną, czerwone z gwiazdą srebrną. Labry czerwone, podbite srebrem.

Nadany pierwotnie Janowi Cerasimo 16 maja 1556 przez cesarza Ferdynanda I, w Polsce nadany synom Jana - Janowi i Samuelowi Kirsteinom 14 lutego 1578.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/POL_COA_Radzic.svg/200px-POL_COA_Radzic.svg.png


Herbowni
Bonowski, Hoffer, Radzic, Radzicz, Szymkowski.

Offline

 

#71 2013-03-29 14:02:35

Feliks Gorewicz

Zmarły

Skąd: Worchock
Zarejestrowany: 2012-09-18
Posty: 1257

Re: Herby Polskie z Nobilitacji

Rychter  (Richter)

Na tarczy dzielonej skosem złotym, w polu górnym, błękitnym jelenia głowa naturalna z rogami złotymi. W polu dolnym, czarnym trzy róże srebrne. Klejnot: rogi jelenie złote o siedmiu rosochach, między którymi gałązka róży z listkami i trzema różami srebrnymi. Labry z prawej błękitne, podbite złotem, z lewej czarne, podbite srebrem.

Nadany Krzysztofowi Richterowi 19 lipca 1569.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/POL_COA_Rychter.svg/200px-POL_COA_Rychter.svg.png

Offline

 

#72 2013-03-29 14:09:51

Feliks Gorewicz

Zmarły

Skąd: Worchock
Zarejestrowany: 2012-09-18
Posty: 1257

Re: Herby Polskie z Nobilitacji

Rydger III

Na tarczy dzielonej w słup, w polu prawym, czerwonym trzy skosy srebrne. W polu lewym, czerwonym, ramię zbrojne srebrne, trzymające hak złoty. Klejnot: ramię z hakiem jak w godle, w słup, między dwoma skrzydłami orlimi - srebrnym i czerwonym. Labry czerwone, podbite srebrem.

Nadany Augustowi, Maciejowi i Jakubowi Rüdigerom z Torunia 11 grudnia 1570.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/POL_COA_Rydger_III_alt.svg/200px-POL_COA_Rydger_III_alt.svg.png

Offline

 

#73 2013-03-29 14:12:11

Feliks Gorewicz

Zmarły

Skąd: Worchock
Zarejestrowany: 2012-09-18
Posty: 1257

Re: Herby Polskie z Nobilitacji

Rymer

W polu srebrnym mur obronny z blankami, czerwony, na którym trzy takież baszty z blankami; w nim brama, w której mąż zbrojny z mieczem w uniesionej prawicy. Klejnot: mąż zbrojny od pasa jak w godle. Labry czerwone, podbite srebrem.

Nadany Walentemu Rymerowi, rajcy krakowskiemu, 13 kwietnia 1590.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/POL_COA_Rymer.svg/200px-POL_COA_Rymer.svg.png

Offline

 

#74 2013-03-29 14:25:17

Feliks Gorewicz

Zmarły

Skąd: Worchock
Zarejestrowany: 2012-09-18
Posty: 1257

Re: Herby Polskie z Nobilitacji

Sambor

W polu błękitnym lew wspięty srebrny, w koronie złotej. Klejnot: pół lwa wspiętego, srebrnego. Labry czerwono-błękitne, podbite srebrem.

Nadany Andrzejowi Samborowi, 10 czerwca 1593.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/POL_COA_Sambor.svg/200px-POL_COA_Sambor.svg.png

Offline

 

#75 2013-03-29 14:30:00

Feliks Gorewicz

Zmarły

Skąd: Worchock
Zarejestrowany: 2012-09-18
Posty: 1257

Re: Herby Polskie z Nobilitacji

Schiling  (Szyling)

W polu czerwonym toczenica srebrna, w której gałązka lipy z dwoma sękami i trzema listkami srebrnymi. Klejnot: nad hełmem bez korony dwa skrzydła orle czerwone, na których godło. Labry czerwone, podbite srebrem.

Herb pierwotnie nadany przez cesarza Maksymiliana I 10 maja 1507. W Polsce nadany Erazmowi i Jodokowi Schilingom, rajcom krakowskim oraz Krzysztofowi, Jerzemu i Fryderykowi Schiligom 29 czerwca 1543.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/POL_COA_Schiling.svg/200px-POL_COA_Schiling.svg.png

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
adamplonka.allyou.net schody z drewna