#61 2012-04-04 16:53:05

Henryk Horoch

Zmarły

Zarejestrowany: 2011-10-02
Posty: 364

Re: Wielki Herbarz Szlachty Polskiej

Janina
W polu czerwonym tarcza fioletowa lub brunatna. Klejnot: pawi ogon.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/POL_COA_Janina.svg/200px-POL_COA_Janina.svg.png

Najstarsza pieczęć Pełki z Czyżowa pochodzi z roku 1379. W wyniku unii horodelskiej w 1413 przeniesiony na Litwę. Herb rozpowszechniony głównie w w ziemi krakowskiej, sandomierskiej, łęczyckiej i sieradzkiej. Używało go prawie 140 rodzin. Najbardziej znanym jest ród Sobieskich (król Jan III Sobieski).

Offline

 

#62 2012-04-04 16:54:34

Henryk Horoch

Zmarły

Zarejestrowany: 2011-10-02
Posty: 364

Re: Wielki Herbarz Szlachty Polskiej

Jasieńczyk
W polu błękitnym Klucz złoty zębami w prawą stroną stronę tarczy obrócony, temiż prosto do góry stojący. W klejnocie nad hełmem w koronie pięć piór strusich.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/POL_COA_Jasie%C5%84czyk.svg/200px-POL_COA_Jasie%C5%84czyk.svg.png

Herb pochodzi z początku XII wieku. Najstarszy przekaz piśmienny pochodzi z roku 1406. Do herbu przynależą: Barcikowscy, Barczykowscy, Bardzikowscy, Barzykowscy, Bielscy, Boscy, Bosko, Braneccy, Buccy, Burn, Burnowie, Burscy, Buscy, Cebrzyńscy, Chustka, Czeczerscy, Ćwikłowie, Dobrohostowie, Duccy, Egintowicze, Faliccy, Gaba, Gamba, Gol, Grzegorzewscy, Gąba, Hanowie, Hanowscy, Haynowie, Horoszkowie, Jabłonowscy, Jabłońscy, Janowscy, Jasieńczykowie, Jasieńscy, Jasinkowscy, Jasiukowicze, Jasnogorscy, Jasnogórscy, Jaśkowscy, Jenczykowie, Kamionkowie, Karczewscy, Klimowicze, Kluczeńscy, Kluczewicze, Kluczyńscy, Klukowscy, Kluszewscy, Kociszewscy, Kokoszkowie, Kołbielscy, Kołubielscy, Kołubulscy, Kołybielscy, Konczewscy, Kończewscy, Korytkowscy, Kowalscy, Krajeszewicze, Krajewscy, Królikiewicze, Krulikiewicze, Kwesewicze, Lichańscy, Lichnowscy, Lichowscy, Ludwikowscy[potrzebne źródło], Lychowscy, Łabuzkowie, Łasiccy, Łojewscy, Łojowscy, Łychowscy, Małcużyńscy, Michałowscy, Miedzechowscy, Miedzichowscy, Miedzychowscy, Międzychowscy, Mijakowscy, Mikitowie, Montuszowie, Obuchowicz, Ochotniccy, Olsanowscy, Olszamowscy, Olszanowscy, Ostanieccy, Ostonieccy, Ostowieccy, Pawłowicze, Pieczyfortscy, Piotrkowscy, Płoscy, Przeraccy, Przeradzcy, Przybysławscy, Przyradzcy, Pstrągowie, Pstrągowscy, Radońscy, Radowiccy, Radowscy, Radzińscy, Radońscy, Radzyńscy, Skorupowie, Słuchoccy, Słuchowscy, Stoccy, Strupiechowscy, Szyrynowie, Szyryńscy, Śliwscy, Tworek, Warpechowscy, Warpęchowscy, Warpęsowie, Warpęsze, Worainowie, Woraińscy, Woranowie, Zborscy, Zbroiscy, Zbroscy, Zbrowscy, Zbrożkowie, Zywoltowie, Żebrowscy, Żegoccy, Śliwowscy.

Offline

 

#63 2012-04-04 16:56:51

Henryk Horoch

Zmarły

Zarejestrowany: 2011-10-02
Posty: 364

Re: Wielki Herbarz Szlachty Polskiej

Jastrzębiec
W polu błękitnym podkowa na opak, złota, z takimż krzyżem kawalerskim w środku. Klejnot: jastrząb zrywający się do lotu w barwach naturalnych, z dzwonkami sokolimi, trzymający godło w prawym szponie.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Jastrz%C4%99biec_herb.svg/200px-Jastrz%C4%99biec_herb.svg.png

Najwcześniejsze przedstawienie herbu to wizerunek pieczętny z roku 1319 (pieczęć Adama z Kamienia). Inne wczesne pieczęcie datowane są na lata: 1378 (Jakusz z Łukawicy), 1408 (Piotr z Janowic), 1405-10, 1413, 1436 (Wojciech Jastrzębiec), 1423, 1442 (Janisław biskup sufragan krakowski), 1445 (Ścibor z Wiszni), 1449 (Mikołaj i Piotr Myszkowscy), 1454, 1466 (Dersław z Rytwian), 1466 (Jan z Rytwian). Herb zachował się ponadto na licznych zabytkach architektury sakralnej.
Najwcześniejsza wzmianka pisana pochodzi z 1335. Alfred Znamierowski podał w swojej publikacji rok 1339, zaś Franciszek Piekosiński najwcześniejsze zapiski sądowe datował na lata 1386 i 1389 (Zarasy). Kolejne zapiski powstały w latach 1401, 1412, 1416 (Łazęka, lub Łazęki, ponadto, w 1401, także Jastrzębce), 1419 (Nagórą), 1433 (Lubrza), 1434, 1436 (Bolesty, Boleścice).
Chorągiew biskupa Wojciecha Jastrzębca była jedną z prywatnych chorągwi, które wzięły udział w Bitwie pod Grunwaldem. Dowodził nią rycerz Jarand z Grabia.
Aktem unii horodelskiej herb Jastrzębiec został przeniesiony na Litwę. Ród Jastrzębców reprezentował Wojciech Jastrzębiec, biskup krakowski, zaś adoptowany został Jan Niemir (Niemira).
Herb ten przynależy do najliczniejszego Rodu Herbowego. Jastrzębcem pieczętuje się 1740 rodzin.

Legenda herbowa:
Ten klejnot ...dlatego ma nazwisko Jastrzębiec, że przodkowie jego jeszcze w pogaństwie nosili w herbie samego tylko Jastrzębia. Atoli potem za czasów Bolesława Chrobrego króla, około roku 999, Łysą Górą mil dwie od Bożęcina, którą teraz S. Krzyża zowią, poganie nieprzyjaciele opanowali i na niej jak w fortecy jakiej ubezpieczeni stojąc, z wojska się naszego urągali mówiąc: “Jednego z między siebie stawcie, który by za Chrystusa waszego chciał z którym z naszych na pojedynek wyjść”. Usłyszawszy to rycerz jeden, Jastrzębczyk, żarliwością wiary i chwały boskiej wzruszony, wynalazł podkowy pod kopyta końskie, którymi konia podkowawszy, szczęśliwie się na Łysą Górę przedarł, tam z hardo przedtem natrząsającym się poganinem pojedynek stoczywszy, pojmał go i do króla przyprowadził. Innym nawet kawaleryi polskiej żołnierzom, podawszy ten sposób, gdy konie swoje podkowali, na górę śliską i lodem oblaną przebyli, nieprzyjaciela znieśli i zwyciężyli. W nagrodę przemysłu swego od tegoż króla wziął herbu swego odmianę, że podkowę z krzyżem na tarczy mu złożono. Jastrzębia zaś na hełm wyniesiono.

Offline

 

#64 2012-04-04 16:58:35

Henryk Horoch

Zmarły

Zarejestrowany: 2011-10-02
Posty: 364

Re: Wielki Herbarz Szlachty Polskiej

Jelita
W polu czerwonym dwie kopie w krzyż skośny, złote, na nich takaż trzecia na opak w słup. W klejnocie pół kozła wspiętego srebrnego z czarnymi rogami.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Jelita_herb.svg/200px-Jelita_herb.svg.png


Jeden z najstarszych herbów polskich. Pierwszy wizerunek zachował się na pieczęci Tomisława z Mokrska z 1316 roku. Najstarszy zapis pochodzi z 1398 roku.
Inne źródła podają, że na tarczy znajdują się nie kopie, ale włócznie. Fryz heraldyczny w ufundowanej przez Wierzbiętę z Paniewic, starostę generalnego Wielkopolski (1352-1369), kaplicy w klasztorze w Lądzie przedstawia herb Jelita jako trzy nieskrzyżowane włócznie - środkowa w słup, pozostałe w skos lewy i prawy, ostrzami do góry. W wyniku unii horodelskiej w 1413 przeniesiony na Litwę.
Ogółem do herbu przynależy 550 rodzin.


Legendy herbowe:
Początek historii herbu według jednej z najsłynniejszych polskich legend przyjęty jest na 1331 rok gdy, 27 września pod Płowcami , Władysław Łokietek czterdzieści tysięcy zbił Krzyżaków tak, że z jego ludzi czterdziestu tylko i kilku na placu legło, a nazajutrz objeżdżał pobojowisko, między trupami polskimi napadł na jednego swego rycerza Floriana Szaryusza ( Floriana Szarego ), który mężnie w tej batalii potykając się, wiela ranami zwątlony, jelita swe własną reką w wnętrzności tłoczył. Ujrzawszy to Król, z politowaniem rzekł do swoich; "O, jaką ten zacny żołnierz ponosi mękę". Na co on sił ostatnich prawie dobywszy odpowiedział: "nie tak mie to dolega i trapi, co widzisz Królu, jako zły sąsiad w jednej ze mna wiosce mieszkąjacy". Nie turbuj się, prawi, jeżeli wynidziesz z tego razu, uwolnię cię od sąsiedzkiej niewoli". Jakoż i uwolnił go Łokietek i pańsko udarował. Niektórzy rozumieją, że wtenczas ojczysty jego herb kozła na hełm wyniósł, a trzy kopie, którymi go przeszytego widział, na tarczy osadził.

Offline

 

#65 2012-04-04 17:00:04

Henryk Horoch

Zmarły

Zarejestrowany: 2011-10-02
Posty: 364

Re: Wielki Herbarz Szlachty Polskiej

Jełowiecki
W polu czerwonym srebrna brama obozowa zwieńczona takimż krzyżem kawalerskim. Klejnot: pięć strusich piór. Tarcza okolona jest płaszczem książęcym i zwieńczona mitrą książęcą.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/POL_COA_Je%C5%82owicki.svg/200px-POL_COA_Je%C5%82owicki.svg.png

Jeden z najstarszych herbów na Wołyniu. Herb przynależy do kniaziów Kropotko na Jełowiczach, zwanych Jełowickimi – rodzina kniaziowska pochodząca od ks. Perejesławskich, będących najpewniej smoleńską gałęzią, Rurykowiczów, jedna z najstarszych na Wołyniu.
Nazwisko pochodzi od miejscowości Jełowicze i jest jednym z najstarszych, w pełni ukształtowanym nazwiskiem wołyńskim już w początkach XV wieku, dowodzącym posiadanie dziedzicznego (alodialnego) posiadania włości Jełowicze od około polowy XIV wieku (N. Jakowenko) i tak np. dokumenty Paszka Jełowickiego z lat 1420. używają już w pełni ukształtowanego nazwiska co, biorąc pod uwagę tereny Rusi, jest okresem bardzo wczesnym.

Offline

 

#66 2012-04-04 17:02:39

Henryk Horoch

Zmarły

Zarejestrowany: 2011-10-02
Posty: 364

Re: Wielki Herbarz Szlachty Polskiej

Jeż
W polu czerwonym jeż czarny. Klejnot: trzy pióra strusie.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/POL_COA_Je%C5%BC.svg/200px-POL_COA_Je%C5%BC.svg.png

Pierwsza wzmianka o herbie pojawiła się w Herbach rycerstwa polskiego Paprockiego. Do herbu należą rodziny: Gąsiorecki, Hiż, Hyżewicz, Jeż, Lisowski, Łosowski, Sulkiewicz, Wyżewicz.

Offline

 

#67 2012-04-04 17:04:14

Henryk Horoch

Zmarły

Zarejestrowany: 2011-10-02
Posty: 364

Re: Wielki Herbarz Szlachty Polskiej

Jezierza
W polu czerwonym na złotym krzyżu kawalerskim kruk z pierścieniem złotym w dziobie. Klejnot: trzy pióra strusie.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/POL_COA_Jezierza.svg/200px-POL_COA_Jezierza.svg.png

Herbem Jezierza posługiwało się 25 rodzin: Bogusławski, Ćwikłowski, Drozdowski, Drzymalski, Galczewski, Gałczewski, Gronostajski, Gutowski, Jezierza, Jerzyński, Łojewski, Niemierza, Niemierzycki, Niemira, Niewmierzycki, Sczyciński, Szczycieński, Szczyciński, Sztejner, Szteyner, Szymanowski, Tołpych, Tołpyżyński, Trasiński, Żelazo.

Offline

 

#68 2012-04-04 17:07:42

Henryk Horoch

Zmarły

Zarejestrowany: 2011-10-02
Posty: 364

Re: Wielki Herbarz Szlachty Polskiej

Jasieńczyk
W polu czerwonym krzyż podwójny rozdarty w wąs, srebrny. Klejnot: pięć piór strusich.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/POL_COA_Ju%C5%84czyk.svg/200px-POL_COA_Ju%C5%84czyk.svg.png

Do herbu przynależą rodziny: Boguszewski, Bolesławski, Bołdysz, Enczyk, Flodzyński, Gomontowicz, Inczyk, Jucewicz, Jucowicz, Juńczyk, Juński, Pietrykowski, Pietrzykowski, Rostocki, Rostowski, Skrutkowski, Szulce, Szulecki, Wabiszczewicz.

Offline

 

#69 2012-04-04 17:09:45

Henryk Horoch

Zmarły

Zarejestrowany: 2011-10-02
Posty: 364

Re: Wielki Herbarz Szlachty Polskiej

Junosza
W polu czerwonym na kępie zielonej baran srebrny . Klejnot: pięć piór strusich.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/POL_COA_Junosza.svg/200px-POL_COA_Junosza.svg.png

Herb pochodzi z XIII wieku. Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1335 roku. Do herbu przynależy 522 rodziny.

Offline

 

#70 2012-04-04 17:13:47

Henryk Horoch

Zmarły

Zarejestrowany: 2011-10-02
Posty: 364

Re: Wielki Herbarz Szlachty Polskiej

Kalinowa
Herb pochodzi  z XIII wieku. Pierwsza zapiska dotycząca herbu jest z roku 1335.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/POL_COA_Kalinowa.svg/200px-POL_COA_Kalinowa.svg.png

Herbem pieczętują się: Cel, Hurynowicz, Kalinowski, Kolb, Kołb, Micieński.

Offline

 

#71 2012-04-04 17:15:16

Henryk Horoch

Zmarły

Zarejestrowany: 2011-10-02
Posty: 364

Re: Wielki Herbarz Szlachty Polskiej

Karp
W polu błękitnym trzy gwiazdy sześcioramienne złote, dwie powyżej jednej. W klejnocie cztery pióra strusie.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/POL_COA_Karp.svg/200px-POL_COA_Karp.svg.png

Herbem tym pieczętują się: Karp, Karpienko, Tedwen, Tedwin, Tetwin, Tödwen, Zimliński.

Offline

 

#72 2012-04-04 17:19:24

Henryk Horoch

Zmarły

Zarejestrowany: 2011-10-02
Posty: 364

Re: Wielki Herbarz Szlachty Polskiej

Kierdeja
Tarcza dzielona w słup, w polu prawym błękitnym, trzy lilie w słup, pole lewe czerwone, w klejnocie trzy pióra strusie.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/POL_COA_Kierdeja.svg/200px-POL_COA_Kierdeja.svg.png

Według źródeł był to herb nadany przez Ludwika Węgierskiego Kierdejowi, który miał być pochodzącym z Krymu potomkiem chana Tatarów Perekopskich. Ponieważ Kierdej wyróżnił się podczas zdobywania zamku bełzkiego w 1377 otrzymał w nagrodę indygenat polski. Świadectwem tego wydarzenia są lilie wzięte z herbu królewskiego rodu Andegawenów. Od tegoż Kierdeja pochodzić miały rody, które przybrały nazwiska od przypadłych im po wielkim protoplaście posiadłości: Hosckich z Hoszczy, Tajkurskich z Tajkur, Czapliców-Szpanowskich ze Szpanowa.
Znane są średniowieczne znaki pieczętne: 1451 - Hryczko Kierdejowicz z Pomorzan, wojewoda podolski; 1454 - Wańko z Kwasiłowa, kasztelan chełmski. Pierwszy raz pojawia się w źródłach pisanych, sądowych 1436 roku.
Herb wielu rodzin szlacheckich pochodzących z Wołynia, Litwy i ziemi chełmskiej. Należą do nich: Czaplic, Dzius, Dziusa, Dziusz, Dżusa, Girdziewicz, Girsztowt, Hojski, Hoscki, Hościł, Hoścki, Jarmund, Kierdej, Kierdeja,  Kierdejowicz, Kiernicki, Koziński, Krzywicki, Krzywiecki, Mniszyński, Mylski, Pohorecki, Szpanowski, Wielhorski.

Offline

 

#73 2012-04-04 17:24:31

Henryk Horoch

Zmarły

Zarejestrowany: 2011-10-02
Posty: 364

Re: Wielki Herbarz Szlachty Polskiej

Kietlicz
W polu złotem; trzy złote sznury w ósemkę złożone: dwa i jeden, w środku tarczy stykające się. Klejnot: trzy pióra strusie.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/POL_COA_Kietlicz.svg/200px-POL_COA_Kietlicz.svg.png

Herb powstał w XIV wieku. Do herbu przynależą rodziny: Brem, Cygan, Kietlicz, Owelt, Owilski, Pilli, Pluzeński, Preteszewski, Preteszowski, Przedwolszowski, Rajmir, Rajski, Rayski, Skedziński, Skidziński, Skiedeński, Skierkowski, Stresz, Studeński, Zagan, Zigan.

Legenda herbowa.
Według legendy rodowej Kietlicze (Kittlitz) pochodzili od książąt słowiańskich. Jeden z książąt miał czterech synów, kiedy najstarszy z nich został władcą wypędził pozostałych braci z kraju. Wtedy to ich matka dała im na drogę złoty łańcuch na szyję, który podzielili na trzy części. W ten sposób powstał herb Kietlicz.

Offline

 

#74 2012-04-04 17:25:32

Henryk Horoch

Zmarły

Zarejestrowany: 2011-10-02
Posty: 364

Re: Wielki Herbarz Szlachty Polskiej

Kopaszyna
W polu czerwonym dwie krzywaśnie (rzeki) srebrne z góry płynące, pomiędzy nimi miecz (dawniej krzyż) w słup, z rękojeścią złotą, klingą w dół. W koronie trzy pióra strusie.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/POL_COA_Kopaszyna.svg/200px-POL_COA_Kopaszyna.svg.png

Herb nadany przez Bolesława Śmiałego. Dowodem na średniowieczne pochodzenie herbu jest pieczęć z 1282 roku oraz zapis sądowy z 1416. Do herbu przynależą: Barczkowski, Budek, Budkowski, Cząstecki, Kidałowski, Kopaliński, Kopasiński, Kopaszyna, Międzygórski, Sikorski, Słąka, Slanka, Słąnka, Zaborski, Zdrohecki.

Legenda herbowa:
Za czasów Bolesława, Śmiałego Króla Polskiego, wojsko nieprzyjacielskie, między dwiema rzekami rozłożyło się, postrzegłszy to rycerz nazwany Kopasina, w noc głęboką na niespodziewających się, z innymi swymi uderzył i naprzód konie im wszystkie zabrawszy, tak potem siekł i bił do woli, aż wszystkich wyciął; za co (...) też same dwie rzeki w herbie wziął i miecz.

Offline

 

#75 2012-04-04 17:29:31

Henryk Horoch

Zmarły

Zarejestrowany: 2011-10-02
Posty: 364

Re: Wielki Herbarz Szlachty Polskiej

Korab
W polu czerwonym korab złoty z takąż murowaną blankową wieżą. W klejnocie samo godło.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/POL_COA_Korab.svg/200px-POL_COA_Korab.svg.png

Najstarsza pieczęć pochodzi z 1299 roku, zaś najstarszy zapis z 1403. Ogółem do herbu przynależy 446 rodzin.

Legendy herbowe głoszą, że herb ma przedstawiać okręt, którym przodek Korabitów przypłynął do Polski. Różne wersje legendy twierdzą że tymi przodkami byli: biskup krakowski Robert, który w XII wieku przybył do Polski bądź też rycerze normańscy o nazwisku Lacy, przybyli za czasów Krzywoustego

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
dom na sprzedaż nad morzem